Release Title: SANNATA | MARATHI DRILL
Singer Name: AKRAMAK
Music Director: Aashu Beats
Lyricist: Ek chatri amal Karun prastapeet ha Mad hose clan ata badltoy seen , gagn bhedi thevli vrutti mazi jasa kalakar vegala me mr. Been ha Hara bhara ped Mai tu sukhi lakadi , jalneke Bad teri rakh dikhti , aaush fatkt maz 100 varsh pan jagvto aata me lakh aabadi Kana madhe hed phone ekato ME layzie bone , Gangsta vibe mazi ganya madhi , Cheharyane shant pan aatun hay vadal Mendu shi thevli me अभेद्य युती Pasravla sannata karun bobhata lyricali jeev ghetla akramakani , 4 varsh me kartoy mehant satat aaj lebal Pan hatat nay firanar pathi Kathetla vikaram nay vital ban pathivar bas Pan khar kay man , khotya chya nadi lagun karshil var tar Karin bhava tuza saral madar Tumhi bolta khup Pan zat bhar nyan ME bolto mochak tumchya tondat shyan , ha aaliye vel aata badlnyachi manun ghetla Mick. Sagle sumsam Hook santa santa kartoy bobata bobata shodha chor vata chor vata shodhun pal kadha Pal kadha Me kamvtoy nyan pan gamvt nay shan , Tumhi kamvtay dhan Pan vaya jatoy kan, ha Bolan sop yana VAT fakt , pusatki nayn Pan rahil gupat ha , shikun Pan aadani rahile Shand , chalak budhi yanchi padli thand ha Khar khot yachya madhi antar hay kanavar vishwas pan dolyan var nay Ha Vastavik ghatna tula sangtoy bro, jeevnach santulan veglay bro, paisa daun hai jamvtat manse , me Rahun pardarshi kamvali bro , Sukhi nay jeevan maz jeevn sanghrshat , azadi melali ti Pan bandhanat , tup nay jari aata othashi mazya , budavin pachi bot ti pan chandnat ha Ghatla me ghav kele 100 tukade , palvli kiti me udati makade , sade Tod uttar khad khad bol maze , ghalun haydosht shiksti kade Palayn kartoy chaltoy vat mazi veglach That maza veglach maz , deto me nyan tula andharat bhava , band pustak ata kholto Raj , Panyatl sheval nay masa tu ban, binkamacha nay bhava upyogi ban , kar dhey sadhy thev laksh achuk , ha veda samaj tula shikvel khup , kay khar kay khot kay jan tu , ha karyala de pahila Man tu. , kiti aale tari raha datun ubhai, jas vadlach ghe dusar rup ha Hook santa santa kartoy bobata bobata shodha chor vata chor vata shodhun pal kadha Pal kadha
Genre: HipHop/Rap
Language: Marathi
ISRC:
UPC:

To takedown this release, please email us at [email protected]